Veel gestelde vragen bij het gebruik van Gemvision

Ga naar https://www.gemvision.io/compatibility/ voor de meest recente lijst met ondersteunde apparaten. Je vindt daar ook andere informatie, zoals hoe en waar je de smart glasses app kunt downloaden.

Om in te loggen op jouw smart glasses hebt je eerst een account nodig. Heb je die al van jouw beheerder gekregen? Top! Zo niet, vraag dan om een uitnodiging. Met jouw smart glass gebruikersgegevens kan je inloggen op je smartphone, nadat je GemConnect heb geïnstalleerd vanuit de Google Play- of App Store. Dus login op je smartphone met je smart glass inloggegevens. Deze app genereert een QR-code die je scant met jouw smart glasses. Zo log je in! Het bespaart een hoop tijd omdat je niet hoeft te rommelen met de kleine knopjes op de smart glasses.

Voor het updaten van jouw Vuzix smart glasses kan je het ingebouwde OTA (Over The Air)-updatemechanisme gebruiken. Daarvoor moet de Vuzix smart glasses verbonden zijn met internet via een stabiel wifinetwerk.

Zorg ervoor dat je smart glasses is aangesloten op een 1,5 A USB-stroombron*.
Ga naar “Settings”.
Selecteer onder aan de lijst de optie “OTA System Update”.
Is er een update beschikbaar, kies dan “Install”.
Wacht op de download, herstart de smart glasses en installeer de update.
Zodra de smart glasses na de update volledig opnieuw is opgestart, is je update voltooid.
*Schakel de M300 tijdens het upgraden niet uit, omdat dit het besturingssysteem kan beschadigen! Als je besturingssysteem beschadigd is, neem je contact op met Vuzix Technical Support voor hulp.

Platform Flash Tool Lite
De M300 kan ook offline worden bijgewerkt via USB met Platform Flash Tool Lite van Intel. Voor hulp bij het handmatig updaten van je apparaat met behulp van deze tool kan je contact opnemen met Vuzix Technical Support.

Heb je geprobeerd de browser te verversen? Als dat het probleem niet oplost, controleer dan of de gebruiker die je moet zien zijn account heeft geactiveerd. Controleer je netwerk opnieuw of voer de netwerkcontrole uit die op de pagina “Compatibiliteit” staat beschreven.

Bekijk een andere categorie:

Geen antwoord op je vraag?

Hulptickets zijn voor Gemvision gebruikers