About

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie in Nederland die zich richt op toegepaste wetenschap.

De organisatie doet ook contractonderzoek, biedt gespecialiseerde adviesdiensten en verleent licenties voor patenten en gespecialiseerde software. TNO test en certificeert producten en diensten en geeft een onafhankelijke kwaliteitsevaluatie. Bovendien zet TNO nieuwe bedrijven op om innovaties op de markt te brengen.

Wondherkenning en -analyse met slimme bril en kunstmatige intelligentie.

TNO en Gemvision hebben algoritmen ontwikkeld voor object- en karakterherkenning. Deze worden gebruikt om wonden te herkennen met multispectrale beeldvorming. Dit project bevindt zich momenteel in een pilotfase met bedrijven en ziekenhuizen.

Het doel: de complete oplossing voor wondverzorging met videobellen over wondzorg, wondherkenning via Smart Glasses en wondanalyse met kunstmatige intelligentie. Dit kan gezondheidswerkers enorm ten goede komen en een nauwkeurige analyse maken van het wondgenezingsproces.

Door met digitale technieken wonden te schatten, kunnen deze beter worden geëvalueerd en kunnen sneller maatregelen worden genomen om wonden beter te verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan decubitus. Dit scheelt de patiënt veel leed en zorgt voor een sneller herstel, daarnaast bespaart dit de verpleeginstelling veel kosten en kan het ziekenhuis veel efficiënter werken (kostenbesparing). Bredere toepassingen worden daarom overwogen voor de medische wereld, vooral in de telegeneeskunde.

Er ontwikkelen zich steeds betere optische sensoren. Zo worden multispectrale camera’s met een hoge framesnelheid ontwikkeld. Deze camera’s kunnen licht zien op meer golflengten dan het menselijk oog. Het is al aangetoond dat dit type technologie kan worden gebruikt voor een betere weefseldifferentiatie tijdens operaties, en bijvoorbeeld ook dat het iets kan zeggen over de perfusiestatus van weefsels. Vooral deze laatste eigenschap is interessant voor wonddiagnostiek. Het interpreteren van hyperspectrale informatie is niet triviaal, maar er kan ook een rol spelen voor de mixed reality-opzet. Hoe kan deze technologie worden ontwikkeld tot een AR-applicatie? Dit is wat we doen.

Voorbeeld

De onderstaande afbeelding toont een first person-weergave van een wond die wordt herkend. De eerste stap is het lokaliseren en vervagen van het omringende beeld. Dit wordt gedaan om privacyredenen. Alleen de wond is in dit geval van belang. Wanneer de wond is geïdentificeerd, wordt het oppervlak in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit kan dan worden vergeleken met voorgaande fasen en vormt een conclusie over hoe de genezingsvoortgang is.

Ook partner worden bij Gemvision?

Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden?