Over

Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Wij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Vakbekwaam, dichtbij en betrokken.

Dat gebeurt voor een groot deel in de praktijk. We trekken samen op met werkgevers, bedrijven en instellingen in de regio. Beter en effectiever beroepsonderwijs is onze ambitie.

Gemvision helpt in het opleiden van student met zorg op afstand en examineren op afstand. Dit geeft nieuwe mogelijkheden aan het vak en voor de onderwijsinstelling.

Meer weten over Zadkine? Ga naar: https://www.zadkine.nl/

Wil je meer weten over deze toepassing?

Of een pilot starten?