Over

Mensen willen plezierig en onbezorgd werken, wonen, recreëren en leren. Waar en hoe ze dit doen bepalen ze zelf. Om in deze behoefte te voorzien willen organisaties een aantrekkelijke omgeving bieden waarin dit mogelijk is. Inspirerende leefomgevingen waarin mensen zich veilig voelen én waarin ze veilig zijn. Dat geldt voor de wereld van vandaag en die van morgen, waarin risico’s voortdurend veranderen.

Trigion kijkt met andere ogen naar veiligheid. Dit gaat verder dan het implementeren van standaard beveiligingsproducten en –diensten. Trigion creëert veiligheid; met het creëren van veiligheid leveren wij een belangrijke bijdrage aan het onbezorgd kunnen leven, waardoor mensen zelf kunnen focussen op wat voor hen belangrijk is.

Domeinen waarin we actief zijn:

  • Cybersecurity
  • Techniek
  • Consultancy
  • Security Services
  • Safety Services
  • Entreemanagement
  • Integrale dienstverlening
  • Publiek domein
  • Facilitair management

Beveiliging op afstand innoveert ook. Dit is waar Gemvision met haar oplossingen een nieuw aspect toe aan beveiliging op afstand.

Meer weten over Trigion? Klik hier: https://trigion.nl/

Wil je meer weten over deze toepassing?

Of een pilot starten?