Syngenta

Gemvision use case: Remote support

Syngenta is een toonaangevend op wetenschap gebaseerd agtech-bedrijf. We helpen miljoenen boeren over de hele wereld om veilig en voedzaam voedsel te verbouwen en tegelijkertijd zorg te dragen voor de planeet.

Syngenta is een wereldwijd bedrijf met hoofdkantoor in Zwitserland. 28.000 medewerkers in 90 landen werken aan een transformatie van de manier waarop gewassen worden verbouwd en beschermd.

We versnellen onze innovatie en investeren om een ​​duurzamere landbouw te bevorderen die goed is voor de natuur, de boeren en de samenleving.

Ons werk helpt boeren om de uitdagingen van de veranderende wereld van vandaag het hoofd te bieden. Boeren moeten zich aanpassen aan de effecten van klimaatverandering, de bodem verbeteren en de biodiversiteit vergroten, en inspelen op de opvattingen van de samenleving over voedsel- en landbouwtechnologie. En we zijn transparant over wat we doen en de impact die het heeft.

Onze ambitie
We spelen een vitale rol in de voedselketen om de wereld veilig te voeden en voor onze planeet te zorgen. We zullen het meest samenwerkende en vertrouwde team in de landbouw zijn en toonaangevende innovaties op het gebied van zaden en gewasbescherming leveren om de welvaart van boeren te vergroten, waar ze ook zijn.

Meer weten? https://www.syngenta.com/

 

Wil je meer weten over deze toepassing?

Of een pilot starten?