Over

Ouder worden biedt mogelijkheden en kansen! Sûnenz wil de mogelijkheden en leuke kanten van het ouder worden laten zien. Het is belangrijk dat ouderen zelf de regie houden. Dit kan doordat ze gerichte informatie krijgen, ook preventief. Dat ze aan interessante en leuke activiteiten (kunnen) deelnemen en als het nodig is een juiste diagnose krijgen met passende behandeling. Dit geeft ouderen echt de kans om lang en plezierig thuis te blijven wonen.

Sûnenz is een centrum voor ouderen en biedt diensten aan ouderen, huisartsen en andere relevante partijen.

Doel van Sûnenz

Mensen zo lang en zo gezond mogelijk zelfstandig van het leven laten genieten. Dit doen we niet alleen door medische ondersteuning te bieden, maar ook te zorgen voor vertier, beleving en gezelligheid.

De juiste zorg wordt toegankelijker voor ouderen en is op een plek dichtbij de woonomgeving van de oudere. Alles onder één dak.

Initiatiefnemers en partijen

Sûnenz heeft een aantal initiatiefnemers: Wim Brunninkhuis (huisarts), drie apothekers verenigd in Apotheek Sûnenz, Certe, ZuidOostZorg, GGZ Friesland en het UMCG. Sinds begin 2012 zijn ook de ouderenbonden, ANBO, PCOB, de KBO en het M.O.S. actief betrokken.

Gemvision helpt hier met zord op afstand. Zo is ZuidOostZorg ook actief met onze oplossingen en in deze tijd zijn zorg op afstand oplossingen, met of zonder smart glasses een verademing voor de zorg.

Meer weten over Sûnenz? Ga naar: https://www.sunenz.nl/

Wil je meer weten over deze toepassing?

Of een pilot starten?