Over

Wanneer we ouder worden, ervaren we dat onze gezondheid vaak achteruitgaat. Het leven blijven leiden op eigen kracht wordt dan steeds moeilijker. Dan is het fijn om mensen om ons heen te hebben die ons helpen om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden zoals we dat graag willen.

Met 14 locaties en thuiszorg in de Oost Achterhoek is Marga Klompé één van de grotere ouderenzorgorganisaties in de regio. Er werken zo’n 2200 medewerkers bij ons. Zij vullen samen 1010 FTE in. Dit is onze personeelssamenstelling. Dagelijks worden wij bijgestaan door zo’n 1200 waardevolle vrijwilligers.

Onze medewerkers bieden we een plezierige en uitdagende werkomgeving met volop ontplooiingskansen en een grote mate van verantwoordelijkheid. De afzonderlijke locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij geven zo zelf vorm aan hun identiteit en lokale karakter.

Gemvision verzorgt de techniek achter de wondzorg op afstand oplossingen. Het ziekenhuis naar de patiënt toebrengen verlicht de druk op de zorg en verkort wachtrijen.

Meer weten over Marga Klompe? Klik hier: https://www.margaklompe.nl/

Wil je meer weten over deze toepassing?

Of een pilot starten?