Fransiscus Gasthuis & Vlietland

Zorg van generaties
Franciscus Gasthuis & Vlietland (officiële naam: Sint Franciscus Vlietland Groep) staat voor top zorg, dicht bij huis. Ontstaan uit het Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis, waardoor wij met ruim 4.600 medewerkers en 250 artsen graag voor u klaarstaan. Toen, nu én in de toekomst.

Ziekenthuis
Al meer dan 100 jaar bieden wij zorg voor en door mensen. Daarbij neemt u de centrale plaats in. In kwaliteit en service willen wij uw verwachtingen overtreffen. Dat doen wij op een plek waar u zich thuis voelt, waar mensen werken die u zich thuis laten voelen, die naar u luisteren, met u meeleven en uw verdriet, onzekerheid en blijdschap begrijpen. Wij zijn, in dat opzicht, eerder een ziekenthuis dan een ziekenhuis. En dat geldt ook voor de mensen die bij ons werken.

Samenwerking en inspiratie
Samen is het woord dat ons in alles bindt. Samen denken, samenwerken en samen doen om doelen te bereiken en een duurzame toekomst te realiseren. Wij werken samen met uw huisarts, het verpleeghuis, de wijkverpleging, mantelzorgers en vele anderen. Wij volgen de nieuwste (medische) ontwikkelingen, werken continu aan vernieuwing en stimuleren wetenschappelijk onderzoek.

Inzetten voor de toekomst
Wij realiseren ons dat wij als kleine schakel een bijdrage kunnen leveren aan het zorgvuldig doorgeven van de wereld aan de generaties na ons. Wij zetten ons actief in voor duurzaam (her)gebruik van materialen, het verminderen van afvalstromen en de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Zorg toen, nu en straks
Al generaties lang verlenen wij vol passie onze zorg en dat willen wij doorgeven aan de generaties na ons. Verankerd in de samenleving. U kunt, nu en in de toekomst, rekenen op top zorg dicht bij huis.

Meer weten over Fransiscus Gasthuis & Vlietland? https://www.franciscus.nl/

Wil je meer weten over deze toepassing?

Of een pilot starten?