Curamare

Thuis- & ouderenzorg
U als bewoner, cliënt of mantelzorger kan rekenen op passende zorg en ondersteuning, afgestemd op uw wensen en behoeften. CuraMare houdt hierin rekening met uw persoonlijke levenssfeer, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond en uw eigen gewoontes en gebruiken.

Meer weten? https://www.curamare.nl/

Wil je meer weten over deze toepassing?

Of een pilot starten?