Over

Het innovatielab wordt uitgevoerd binnen de Conforte samenwerking van VVT instellingen in de regio Rotterdam. De deelnemende organisaties zijn de eigenaar van het Innovatielab.

Door de vergrijzing zullen er in 2040 nog maar 2 werkenden per niet-werkende in Nederland zijn. Het aantal ouderen met één of meer chronische aandoeningen neemt toe en ook het aantal ouderen met één of meer geriatrische aandoeningen stijgt. De complexiteit van de zorgvraag zal toenemen met als gevolg een grotere druk op het gehele zorgsysteem. Alsof dat al niet genoeg is komt daar nog eens een groot tekort aan werknemers in de ouderenzorg bij. In 2022 zijn er bijna 190.000 extra werknemers nodig om goed voor al die ouderen te kunnen zorgen. Een enorme opgave.

Specifiek voor de regio Rotterdam geldt dat de concentratie van sociaal economische achterstand, een grote uitkeringsafhankelijkheid, een lage zelfredzaamheid, een grote culturele diversiteit en een vaak beperkte sociale cohesie de complexiteit van de zorgvraag beïnvloedt.

Daarom hebben organisaties in Rotterdam in september 2018 een Plan van Aanpak bij Zilveren Kruis Zorgkantoor ingediend waarmee wordt ingezet op anders werken met behulp van zorginnovatie. Dit plan wordt gerealiseerd onder de naam Conforte Innovatielab.

Zorginnovatie gaat niet alle problemen in de zorg oplossen, maar het kan wel een waardevolle bijdrage leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van zorg en medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van hun belangrijke werk.

Gemvision biedt haar oplossing aan om knelpunten die aangesloten organisaties ervaring op te lossen. Aafje is een van die aangesloten organisaties waar Gemvision zorg op afstand oplossing aanbiedt. Het samen aanpakken van lange wachtrijen in de zorg, vergrijzing en andere problematiek is waar Gemvision graag aan bijdraagt.

Meer weten over het innovatielab? Klik hier: https://www.confortelab.nl/

Wil je meer weten over deze toepassing?

Of een pilot starten?