Over

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Onze medewerkers kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen.

Buurtzorg levert met kleine teams verpleging en persoonlijke verzorging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Onze medewerkers helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven. Er zijn geen wachttijden. Bij een aanvraag kan de zorg  snel worden ingezet.

Buurtzorg gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we, zo veel als mogelijk, uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren). Uw persoonlijk begeleider heeft, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig contact met andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist).

Buurtzorg…

  • …zoekt naar oplossingen
  • …werkt met de beste professionals
  • …werkt met kleine autonome teams
  • …houdt de organisatiekosten laag
  • …maakt zichtbaar wat ze levert
  • …werkt intensief samen met huisartsen
  • …kent de netwerken in de buurt

Gemvision en Buurtzorg zetten voornamelijk de oplossing in voor zorg op afstand tussen thuiszorg medewerkers en specialisten in het ziekenhuis. Dit kan gaan om wondzorgspecialisten, maar uiteraard beperkt het zich hier niet bij.

Meer weten over Buurtzorg? Ga naar: https://www.buurtzorgnederland.com/

Wil je meer weten over deze toepassing?

Of een pilot starten?